Acato

Stichting Bloemfleur

Opgericht ten behoeve van Academie Cato

Stichting Bloemfleur heeft als doel jongeren met een autismespectrum stoornis te helpen bij het ontwikkelen en inzetten van hun talenten.
Zij beheert daartoe het project Acato en geeft er bekendheid aan.
Stichting Bloemfleur beheert de financien, de naleving van de doelstelling en werft wanneer nodig fondsen en subsidies.

Alle binnenkomende gelden komen ten goede aan het centrum Acato. Bestuurders en dagelijkse leiding ontvangen geen beloning, vergoeding en/of vakantiegeld voor hun werkzaamheden. 

Financiële verantwoording

Hier kun je onze jaarverslagen downloaden:

Organisatie

Onze bestuursleden hebben gezamenlijk expertise op het gebied van organisatie, financiën, onderwijs en zorg en bestuur. 

Marc van Staveren (informatie volgt)

Eric W. Muller 

Op dit moment is voor ons derde bestuurslid een kennismakingsronde bezig.

Ik ben Eric W. Muller, geboren te Rotterdam, gehuwd en ik heb drie kinderen. Mijn opleiding heb ik gedaan bij een van de rechtsvoorgangers van Deloitte. Ik ben ruim 20 jaar verbonden geweest aan een woningbouwcooperatie. De laatste jaren als directeur van een duurzaam energieproject.
Thans ben ik betrokken bij de opzet van financiele modellen in de zorg en vastgoed om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken en betaalbaar te houden. Dit project is gestart met Europese subsidie. Dit project eindigt in 2015. Inmiddels ben ik gestart met een onderzoek of het mogelijk is om met Europese subsidie de aanbevelingen te implementeren. Hogeschool Nijmegen en de TU-Eindhoven zijn hierbij adviseurs. Mijn aandachtsgebieden zijn: financien, organisatie en automatisering (niet het technische deel, maar het ondersteunend deel). Naast de aandacht die ik besteed aan de grote projecten ben ik tevens mede eigenaar van een administratie/advies kantoor dat vooral MKB-ers adviseert. Beide zaken geven mij voldoening. Grote langdurige projecten zijn veelal complex en vanwege de looptijd zijn resultaten veelal na enige jaren pas meetbaar. Advies aan een MKB-er kan ook complex zijn maar geeft meestal op kortere termijn resultaat.  

Begeleiders

De begeleiding wordt verzorgd door mensen met verschillende achtergronden en expertises. Als basis heeft iedereen een creatieve opleiding. Ook zijn afwisselend verschillende vrijwilligers actief. Al onze begeleiders beschikken over een VOG.

Marion Daniels

“Ik vind het heel mooi om te zien hoe leerlingen groeien en opbloeien wanneer ze zelf iets gecreëerd hebben.” 

Susannah Burnette

“Samenwerken is voor mij belangrijk, iedereen heeft een aandeel, een rol en een betekenis.”

Inge Spaander

“Ik vind het tof om samen met anderen te onderzoeken wat je allemaal nog kunt leren en hoe je dat dan kunt leren.” 

Elles Veldhoen

“We maken samen best veel plezier. Ik probeer de Nederlandse les als een theaterstuk te brengen.”

“De mooiste momenten beleef ik wanneer we even contact hebben over hetgeen hen bezighoudt.”

“Ik probeer samen met iedere leerling een nieuwe uitdaging te vinden.”

Roel Gremmer

“Ik vind voldoening wanneer ik iemand kan helpen zichzelf te worden.”

Aad Meijer

“Een goed onderling contact en vertrouwen, op basis van gelijkwaardigheid, is voor mij een voorwaarde.”

“Ik geef wekelijks een kook/bak-activiteit aan de jongeren, waarbij ieder op zijn/haar niveau bezig is.”

Jose Gelens

“Het bieden van structuur, autonomie en neutraliteit vind ik belangrijk.”

Michel Wieggers

“Tekenen en onderwerpen uit de biologie spelen bij mij een  centrale rol.”

Vind jij wiskunde een heel vervelend vak? Wij ook, maar gelukkig is er Pieter om het leuker te maken.