Acato

Stichting Bloemfleur

Opgericht ten behoeve van Academie Cato

Stichting Bloemfleur heeft als doel jongeren met een autismespectrum stoornis te helpen bij het ontwikkelen en inzetten van hun talenten.
Zij beheert daartoe het project Acato en geeft er bekendheid aan.
Stichting Bloemfleur beheert de financien, de naleving van de doelstelling en werft wanneer nodig fondsen en subsidies.

Alle binnenkomende gelden komen ten goede aan het centrum Acato. Bestuurders en dagelijkse leiding ontvangen geen beloning, vergoeding en/of vakantiegeld voor hun werkzaamheden. 

Het rapport van de ombudsman

In juli 2020 heeft de ombudsman van de gemeente Rotterdam haar rapport ten aanzien van de houding van de gemeente jegens Acato en Stichting Bloemfleur openbaar gemaakt. 

Doelstelling

Stichting Bloemfleur heeft zich ten doel gesteld op te komen voor jonge mensen die vanwege autisme moeilijkheden ondervinden in hun leven. Vaak bestaan deze moeilijkheden uit:

 • Niet naar school durven
 • Niet meer naar school gaan
 • Angst
 • Buitengesloten voelen
 • Eenzaamheid
 • Uitzichtloosheid
 • Geen uitzicht op zelfstandig wonen/werk/opleiding

Stichting Bloemfleur heeft voor deze mensen een dagbesteding ingericht: Acato aan de Goudse Rijweg.

Wat biedt de dagbesteding Acato?

Bij Acato werken mensen met levenservaring en een adequate achtergrond en/of opleiding.

Mensen met autisme vinden er een gastvrije omgeving, waar gezelligheid en veiligheid de belangrijkste ingrediënten zijn.

Bij Stichting Bloemfleur gaan we ervan uit dat je alleen met een positief zelfbeeld en een gezonde opgewektheid tot keuzes kunt komen over een toekomst, een opleiding, een cursus of vrijwilligerswerk.

De eerste tijd is een nieuwe student bij Acato zoekende, maar na verloop van tijd -is de ervaring- komen de vragen om specifieke vakken.

Bij Acato werken 20 leraren en vrijwilligers met allemaal een andere specialiteit. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Beeldende kunst
 • Muziek (gitaar, zang, piano, harp, drum)
 • Schoolvakken: Engels, Nederlands, Japans, wiskunde, maatschappijleer
 • Koken
 • Digitale tekenles

Na een paar weken worden de wensen van de nieuwe student omschreven. De vorderingen en evaluaties worden bijgehouden in een geaccrediteerde zorgadministratie.

Acato biedt aan de oudere studenten de mogelijkheid om stage te lopen bij Acato. De ervaringen van deze studenten zijn waardevol voor de jongere nieuwe studenten en ook voor de medewerkers.

Bij Acato werken drie medewerkers met een autismespectrumstoornis.

Doelstellingen op de lange termijn

Acato streeft ernaar een breder aanbod te creëren voor deze jongeren. Op den duur willen we een breder aanbod kunnen bieden. Vaak vallen deze jongeren al op de middelbare school uit. We willen een onderwijsaanbod gaan bieden dat passend is voor kinderen met autisme die vanwege hun stoornis niet op school kunnen zijn. Dit aanbod is specifiek bedoeld voor kinderen die alleen in hun eigen tempo kunnen werken en voor ieder vak een eigen niveau nodig hebben.

Bovendien merken we dat er voor onze jongeren geen passend aanbod is om te leren zelfstandig te wonen. Vaak zijn de omstandigheden thuis al niet meer ideaal. Ook op dit gebied onderzoekt Stichting Bloemfleur de mogelijkheden om daarin een oplossing te gaan bieden. De vraag hiernaar onder onze eigen leerlingen is groot en dringend.

Financiën
Acato wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de WMO, met PGB’s van de studenten. Acato heeft echter ook studenten die geen PGB krijgen om verschillende redenen. Deze studenten sturen we niet weg. Acato is er voor elke jongere die hulp zoekt vanuit onze doelstelling. Voor jongeren zonder financiering worden fondsen aangeschreven en onderzocht of particuliere bijdragen tot de mogelijkheden behoren.

Voor de uitvoering van onze doelstellingen op de lange termijn: onderwijs en huisvesting zoeken we actief naar helpende organisaties, samenwerkingsverbanden en fondsen en donaties.

Organisatie

Onze bestuursleden hebben gezamenlijk expertise op het gebied van organisatie, financiën, onderwijs en zorg en bestuur. Het bestuur van Stichting Bloemfleur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Marc van Staveren: voorzitter

Anne Marie Edema: secretaris

Eric W. Muller: penningmeester

Ik ben Marc van Staveren. Ieder kind verdient een passende plek in de maatschappij. Helaas zijn er een aantal kinderen die niet in ons systeem ‘passen’. Ik heb zo’n kind. Vaak is mij verteld dat het niet aan mijn kind ligt maar aan het systeem. Voor die kinderen, die vaak (langdurig) thuis zijn komen te zitten biedt Acato een plek en opvang waar ze, in een veilige omgeving, weer zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Er wordt gekeken wat voor talenten ze hebben en ze worden begeleid in het ontwikkelen van hun talenten waardoor ze weer ‘succesjes’ boeken en geleidelijk meer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving krijgen.
Ieder kind verdient dat.. Daarom zit ik in het bestuur van stichting Bloemfleur/Acato.

Mijn naam is Anne-Marie Edema, gehuwd en moeder van een zoon die Acato bezoekt. Na de HAVO ben ik gaan werken in de zorg en heb in de tussentijd een opleiding toerisme afgerond. Ik ben allround flexmedewerker in de zorg, waarvan de psychiatrie het best bij mij past. 
Mijn zoon kwam na 3 jaar ‘thuiszitten’ bij Acato. De hemel op aarde!
Sindsdien ontwikkelt hij zich van een ijsberende jongen zonder zelfvertrouwen naar een volwassen gozer die trots is op zichzelf. 

Dankzij Acato is mijn zoon eindelijk weer mens!

Ik ben Eric W. Muller, geboren te Rotterdam, gehuwd en ik heb drie kinderen. Mijn opleiding heb ik gedaan bij een van de rechtsvoorgangers van Deloitte. Ik ben ruim 20 jaar verbonden geweest aan een woningbouwcooperatie. De laatste jaren als directeur van een duurzaam energieproject.
Thans ben ik betrokken bij de opzet van financiele modellen in de zorg en vastgoed om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken en betaalbaar te houden. Dit project is gestart met Europese subsidie. Dit project eindigt in 2015. Inmiddels ben ik gestart met een onderzoek of het mogelijk is om met Europese subsidie de aanbevelingen te implementeren. Hogeschool Nijmegen en de TU-Eindhoven zijn hierbij adviseurs. Mijn aandachtsgebieden zijn: financien, organisatie en automatisering (niet het technische deel, maar het ondersteunend deel). Naast de aandacht die ik besteed aan de grote projecten ben ik tevens mede eigenaar van een administratie/advies kantoor dat vooral MKB-ers adviseert. Beide zaken geven mij voldoening. Grote langdurige projecten zijn veelal complex en vanwege de looptijd zijn resultaten veelal na enige jaren pas meetbaar. Advies aan een MKB-er kan ook complex zijn maar geeft meestal op kortere termijn resultaat.  

Begeleiders

De begeleiding wordt verzorgd door mensen met verschillende achtergronden en expertises. Als basis heeft iedereen een creatieve opleiding. Ook zijn afwisselend verschillende vrijwilligers actief. Al onze begeleiders beschikken over een VOG.

Marion Daniels

“Ik vind het heel mooi om te zien hoe leerlingen groeien en opbloeien wanneer ze zelf iets gecreëerd hebben.” 

Susannah Burnette

“Samenwerken is voor mij belangrijk, iedereen heeft een aandeel, een rol en een betekenis.”

Inge Spaander

“Ik vind het tof om samen met anderen te onderzoeken wat je allemaal nog kunt leren en hoe je dat dan kunt leren.” 

Roel Gremmer

“Ik vind voldoening wanneer ik iemand kan helpen zichzelf te worden.”

“Ik geef wekelijks een kook/bak-activiteit aan de jongeren, waarbij ieder op zijn/haar niveau bezig is.”

Jose Gelens

“Het bieden van structuur, autonomie en neutraliteit vind ik belangrijk.”

Michel Wieggers

“Tekenen en onderwerpen uit de biologie spelen bij mij een  centrale rol.”

Aad Meijer

“Een goed onderling contact en vertrouwen, op basis van gelijkwaardigheid, is voor mij een voorwaarde.”

Mijn uitgangspunt is het benaderen van de jongeren op basis van gelijkwaardigheid en humor, op het tempo dat bij ze past.

Acato is een topschool waar ‘leren’ losgekoppeld is van ‘moeten’. 

Acato biedt mensen de kans, de tijd, het contact, de mogelijkheid, de aandacht, de ruimte, het avontuur, de hulp, de ontwikkeling, de uitdaging en de toekomst! Doe je mee?

De gesprekken met leerlingen en begeleiders over de meest uiteenlopende onderwerpen, de nieuwe inzichten zowel van hen als van mij, ik word er blij van.