Academie Cato

Oftewel: Acato

Acato is een plek voor jongeren met autisme die hun plek nog niet hebben gevonden. 

Hier kunnen zij zich:

– creatief ontwikkelen    
– cognitief ontwikkelen              
– voorbereiden op zelfstandig wonen                                            
– voorbereiden op werk.
– toewerken naar een middelbaar school diploma of deelcertificaten
– een persoonlijke leerroute uitstippelen en volgen 

Voor achttienplussers is Acato een functionele dagbesteding. Acato wordt dan betaald vanuit de toekenning van een PGB.

Achttienminners bij Acato staan meestal ingeschreven op een v(s)o school, Acato wordt dan betaald vanuit de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van deze leerlingen, soms aangevuld met PGB, of vanuit een PGB. Voor deze leerlingen geldt dat we ons inspannen om kinderen terug te leiden naar het regulier (speciaal) onderwijs. Wij doen dat alleen op voorwaarde dat de ontvangende school ons kan garanderen dat het klimaat op school dusdanig veilig en prettig is dat de leerling van Acato daar ook tot leren komt en dat die school een veilig en prettige sociale omgeving voor de leerling garandeert. Voor minderjarige leerlingen zijn soms ook andere constructies mogelijk. Acato werkt met andere betrokken partijen samen om maatwerk voor iedere leerling te kunnen garanderen.

Om de gelden te beheren en de middelen te vergroten is Stichting Bloemfleur opgericht.  

Bij Acato mag jouw kind/jongvolwassene zichzelf zijn. We kijken samen naar wat hij/zij leuk vindt om te doen en welke ontwikkeling daarbij passend is. Talenten en wensen zijn ons uitgangspunt. 

Wij geloven dat iedereen eigen talenten heeft en dat het goed mogelijk is om die ook in een schoolomgeving tot bloei te laten komen.

Creatieve vakken

 • Digitaal tekenen
 • Striptekenen en tekentechnieken
 • Naailes met patroon
 • Creatief naaien
 • Tekenles in combinatie met een thema
 • Fotografie- en filmlessen

Kern vakken

 • Biologie
 • Wiskunde / rekenen
 • Nederlands
 • Engels

Overige vakken

 • Kookles
 • Voedingsles met boodschappen doen
 • Les bij solliciteren
 • Spaans
 • Electronica

Ieder kind krijgt een op maat samengesteld rooster. Het zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Maandag

Vrij!

Dinsdag

09.30 – 10.00  binnenkomen
10.00 – 12.00  Nederlands
12.00 – 12.30  Pauze
12.30 – 15.30  Naailes

Woensdag

09.30 – 10.00 binnenkomen
10.00 – 12.00 Etaleren
12.00 – 12.30 Pauze
12.30 – 14.30 Engels
14.30 – 15.30  Vrij werken

Donderdag

09.30 – 10.00 binnenkomen
10.00 – 12.00 Tekenles
12.00 – 12.30 Pauze
12.30 – 15.30 Naailes

Vrijdag

09.30 – 10.00 binnenkomen
10.00 – 12.00 Wiskunde
12.00 – 12.30 Pauze
12.30 – 15.30 Fotografie & Media

Meer weten over wat wij kunnen betekenen voor jouw kind/jongvolwassene? 

Wat zeggen onze ouders?