Acato

Academie Cato

Oftewel: Acato

Acato is een plek voor jongeren met autisme die hun plek nog niet hebben gevonden. 

Hier kunnen zij zich:

– creatief ontwikkelen    
– cognitief ontwikkelen              
– voorbereiden op zelfstandig wonen                                            
– voorbereiden op werk.
– toewerken naar een middelbaar school diploma of deelcertificaten
– een persoonlijke leerroute uitstippelen en volgen 

Voor achttienplussers is Acato een functionele dagbesteding. Acato wordt dan betaald vanuit de toekenning van een PGB.

Achttienminners bij Acato staan meestal ingeschreven op een v(s)o school. Kinderen die naar Acato komen moeten ingeschreven blijven op hun school.Die school houdt de zorgplicht. Acato wordt echter betaald door middel van een PGB. 
 

Om de gelden te beheren en de middelen te vergroten is Stichting Bloemfleur opgericht.  

Bij Acato mag jouw kind/jongvolwassene zichzelf zijn. We kijken samen naar wat hij/zij leuk vindt om te doen en welke ontwikkeling daarbij passend is. Talenten en wensen zijn ons uitgangspunt. 

Wij geloven dat iedereen eigen talenten heeft en dat het goed mogelijk is om die ook in een schoolomgeving tot bloei te laten komen.

Creatieve vakken

Kern vakken

Overige vakken

Ieder kind krijgt een op maat samengesteld rooster. Het zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Maandag

Vrij!

Dinsdag

09.30 – 10.00  binnenkomen
10.00 – 12.00  Nederlands
12.00 – 12.30  Pauze
12.30 – 15.30  Naailes

Woensdag

09.30 – 10.00 binnenkomen
10.00 – 12.00 Etaleren
12.00 – 12.30 Pauze
12.30 – 14.30 Engels
14.30 – 15.30  Vrij werken

Donderdag

09.30 – 10.00 binnenkomen
10.00 – 12.00 Tekenles
12.00 – 12.30 Pauze
12.30 – 15.30 Naailes

Vrijdag

09.30 – 10.00 binnenkomen
10.00 – 12.00 Wiskunde
12.00 – 12.30 Pauze
12.30 – 15.30 Fotografie & Media

Meer weten over wat wij kunnen betekenen voor jouw kind/jongvolwassene? 

Informatie voor ouders, hulpverleners & scholen

Wij zijn er geen voorstander van dat kinderen die kunnen leren, maar uitvallen op school, een artikel 5a vrijstelling krijgen. Het is mogelijk om vrijstelling te krijgen van schoolbezoek en toch het recht op onderwijs te behouden. Artikel 11d en de Varia-wet geven hier de ruimte voor. De school waar de leerling ingeschreven staat blijft dan de zorgplicht houden. Zie informatie van de onderwijsinspectie:

Wat zeggen onze ouders?