Acato

Eindelijk met plezier naar school!

ACATO IN DE MEDIA

Sas Boot richtte Acato op voor haar dochter met autisme. Het gebeurt niet vaak dat ouders dit zelf doen voor hun kinderen, die vaak nergens meer op een school terecht kunnen. Bij Acato is er ruimte voor meer kinderen zoals de dochter van Sas. AD Rotterdam kwam op bezoek en schreef een leuk artikel.

Foto van het AD Rotterdam

We zijn weer gestart!

NIEUWS UIT DE KLAS

De eerste weken zitten er weer op. Buiten een aantal vertrouwde lessen, zijn er ook nieuwe lessen gestart. Zo krijgen de meeste studenten nu fotografie les van Susannah Burnette en is er op donderdag voedingsles. Gisteren is er tijdens deze les boodschappen gedaan en salade gemaakt. Een lekkere, gezellige en gezonde les.

Ook zijn de havo lessen biologie en wiskunde gestart & natuurlijk wordt er nog steeds flink (digitaal) getekend!