Acato

Onze Visie

Acato (Stichting Bloemfleur) is opgericht vanuit de gedachte dat er te weinig plekken zijn waar mensen met autisme, of verwante ontwikkelingsstoornissen, zichzelf mogen zijn en waar ze vanuit hun intrinsieke motivatie tot leren mogen komen.  Iedere jongere heeft recht op de mogelijkheid naar ‘school’ te gaan om te leren en leven tussen medeleerlingen. Wij vinden ontwikkeling op sociaal en creatief gebied net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Die drie gebieden zijn complementair aan elkaar. Positieve sociale ervaringen zijn belangrijk voor het zelfvertrouwen. Gemeenschappelijkheid steunt het zelfbeeld en het gevoel van menswaardig te zijn.  Creatief scheppen geeft niet alleen voldoening, het is ook een middel om de cognitie te prikkelen en te ondersteunen.

Oprichtster Sas Boot is geinterviewd door Jente van der Woude van Anderwijs. 

Onze methodiek

Wij werken met de methodiek van Autisme Centraal, de ACM. www.autismecentraal.com Deze methodiek is in Belgie ontwikkeld en wordt inmiddels ook in Nederland gebruikt. De methode past goed bij onze organisatie, omdat in de methode de persoon het uitgangspunt is, en niet ‘het probleem’ of ‘de stoornis’. De methode kent 5 kenmerken:
Autistisch denken: Goed begeleiden begint met goed begrijpen. Leren elkaar te verstaan.

Basisrust : Zorg voor aanpassingen in de omgeving zodat de leerling zelf de rust kan opzoeken en vinden. 

Dubbelspoor :Een veilige omgeving creëren maar ook leren aan de leerling om oog te hebben voor de andere zaken. Wat beweegt de andere mensen, de samenleving, wat wordt er van je verwacht straks. 

Eigenheid : Bij al de hiervoor genoemde zaken speelt de mens, en wie hij is, de belangrijkste centrale rol. Hoe de omgeving wordt aangepast en waar je rekening mee leert te houden hangt af van je eigen plek in het leven, je karakter en je ambities en motivaties. 

Functionaliteit : Uiteindelijk moet alles wat een leerling leert zin hebben. Bruikbaar zijn voor zijn toekomst. Hem leiden naar een zelfstandig leven, waar hij met vertrouwen aan begint, met nieuwsgierigheid en ook met een beetje gezonde spanning en vooral wetend op wie je kunt bouwen en waar je hulp en steun kunt halen.

De samenvatting hierboven is ontleend aan: http://www.autismecentraal.com/docs/ARTICLES/autismecentraalmethodiek_uitleg_site.pdf

Foto door Eagle Wings Fotografie

Onze kijk op leren

Balans tussen autonomie, competentie en relatie

Leren en ontwikkelen kan pas plaats vinden bij een goede balans tussen autonomie, competentie en relatie.    Je kunt jezelf pas ontwikkelen als je je competent voelt, als je genoeg vertrouwen hebt in je eigen kunnen en je wordt uitgedaagd je te ontwikkelen op een niveau dat bij je past.  Veel jongeren die bij ons starten hebben zich niet kunnen voegen in de eisen van het systeem, het gevoel van competentie moet daarom teruggevonden kunnen worden. Wat kun je goed, wat wil je leren, op welke manier leer je, wat vind je belangrijk?  De leeromgeving moet voldoende ruimte bieden voor autonome gedachten en autonoom handelen. Voor veel van onze jongeren is autonomie een belangrijk thema. Ze hechten vaak uitzonderlijk veel waarde aan hun eigen autonomie. In eerdere situaties hebben ze zich vastgeklampt aan deze autonomie of ‘m volledig losgelaten uit zelfbehoud. Een prettig gevoel van autonomie maakt dat je goed weet wat je wilt en kunt (leren), maar hier ook de ander en je omgeving voor kunt en wilt inzetten.   Met relatie bedoelen we het gevoel van er mogen zijn, maar ook het er willen zijn, het in contact willen zijn. Voor de gezelligheid, maar ook om samen en van elkaar te leren. Wanneer voel je je prettig, veilig en wat doe je om dit zelf te bewerkstelligen? 

Aansluiten bij leefwereld en interesses

Foto door Eagle Wings Fotografie
Bij Acato gaan we er vanuit dat je het gemakkelijkst en fijnst leert als je dingen kunt leren die jij belangrijk vindt of waar jouw talenten liggen. We vinden het belangrijk dat je nieuwe dingen kunt leren op een niveau dat bij jou past en een manier die bij jou past. Zo’n interesse kan soms heel specifiek zijn, maar wel jouw drijfveer om te willen leren.  Veel mensen leren bijvoorbeeld door te doen, zo ook veel leerlingen bij Acato.  Daarom zijn er bij Acato ook leerlingen die op stage gaan, bijvoorbeeld bij een zorgcentrum. We hebben een eigen winkeltje waar leerlingen kunnen oefenen met alles wat er bij verkoop en ondernemen komt kijken.

Je eigen tijd en ruimte; je eigen structuur

Voor alles gaan we uit van het bieden van tijd en ruimte. Leerlingen mogen de tijd nemen om te wennen, de tijd nemen om te ontdekken wat ze willen, de tijd nemen om relaties aan te gaan.  Daarbij kun je je eigen structuur aangeven en volgen, want alleen je eigen structuur werkt echt goed.  

Elkaar leren verstaan

Bij Acato passen de begeleiders zich aan, aan wat jij nodig hebt. Ze willen ontdekken wie jij bent en creëren een omgeving die bij jouw interesses en jouw talenten past. We willen je leren verstaan. Wij creëren de rust en ruimte die je nodig hebt en vinden met jou de leermomenten waar je naar op zoek bent. Om de omgeving aan te passen aan iemand in een rolstoel, of iemand die blind is, dat is niet moeilijk. Maar een prettige leeromgeving organiseren voor iemand met autisme, dat is veel lastiger. Autisme wordt ook wel de onzichtbare handicap genoemd. Je ziet het niet, maar het is toch net zo concreet als doof of blind zijn. Net zoals we bereid zijn te begrijpen wat het is om blind te zijn of doof, moeten we de bereidheid hebben om te begrijpen wat het is om autistisch te zijn. 

Nieuwe ervaringen opdoen

Wat je niet kent, kun je ook niet willen. Bij Acato proberen we voldoende aanbod te creëren van nieuwe activiteiten. Je hoeft nooit mee te doen, je mag (bijna) altijd mee doen. Nieuwe ervaringen verruimen je blik op je werkelijkheid en geeft je soms nieuwe ideeën voor de toekomst.   Nieuwe ervaringen doe je ook op buiten school. We organiseren daarom uitjes, bijvoorbeeld naar een museum, de bioscoop of een voorstelling, maar leerlingen die dat willen gaan ook op stage. We vieren ook samen Kerst en organiseren regelmatig een borrel voor ouders.

Leergemeenschap Acato in de praktijk

Jongeren en begeleiders bij Acato vormen samen een leergemeenschap. Iedereen leert op een bepaalde manier van en met elkaar: kennis, vaardigheden, sociale zaken – alles komt voorbij. Uiteindelijk ontstaat er voor iedere leerling een persoonlijk rooster.

Wat voorbeelden

Op maandag is er CKV les en Kunstbeschouwing, maar ook sportles en  perspectief tekenen.

Op dinsdag is er visagie en koken, maar ook wiskunde en Engels, en programmeren. ‘s Middags volgen sommige leerlingen zangles.

Op woensdag werken er leerlingen aan decors voor het theater, en is er dansles en gitaarles.

Op donderdag is er digitaal tekenen, naailes wordt er getafeltennist en gewerkt aan de inrichting van de nieuwe bibliotheek. Ook is er techniek.

Op vrijdag is er wiskunde, Nederlands en sport.

Lang niet iedereen volgt deze lessen. Als je op een willekeurig moment binnen komt lopen, zie je een groepje leerlingen met de docent bezig, een andere leerling zelf achter de computer, weer een andere leerling neemt net even pauze of werkt zelfstandig aan een schoolvak.

Voortgang en ontwikkeling

Samen met jou stellen we doelen voor de korte en de lange termijn. Als je toewerkt naar een examen of een diploma, een vervolgopleiding of terugkeer naar school, is dit vaak gemakkelijk te bedenken, op te schrijven en bij te houden, maar als je je eigen leerroute vorm geeft is dit lastiger. We proberen dan te werken met een (digitaal) portfolio waarin je vastlegt wat je hebt gedaan en waar je naar toe werkt.  Aan het eind van ieder cursusjaar krijg je een uitgebreid verslag van wat je het afgelopen jaar hebt gedaan.