Acato

Aad Meijer

Ik ben Aad Meijer en bij Acato begeleid ik een leerlinge die nog enkele vervolgdiploma’s in de vakken Rekenen & Wiskunde en Engels wil behalen. Een goed onderling contact en vertrouwen, op basis van gelijkwaardigheid, is daarbij een voorwaarde.
Begonnen als onderwijzer heb ik later een opleiding leraar Engels en een studie onderwijskunde afgerond.
Naast het leraar zijn heb ik binnen of gerelateerd aan het basisonderwijs diverse functies vervuld als directeur, onderwijsmedewerker in onderwijsvoorrangsgebieden, evaluator en medewerker bij een schoolbegeleidingsdienst. Ook heb ik enkele jaren zomerkampen gedraaid voor jongeren met astma.

Aad Meijer

Als intern begeleider tenslotte op een basisschool was schoolverbetering (organisatie, personeel en leerlingen) mijn doel en passie. Ik heb leerlingen leren kennen in alle soorten en maten en met diverse eigen aardigheden (met de nadruk op aardigheden).
Ik heb veel respect voor de doelstelling van Acato, waar jonge mensen met een vorm van autisme de kans krijgen om hun creatieve talenten verder te ontwikkelen. Dit alles met de volle inzet van begeleiders en vrijwilligers. Sinds 2015 mag ik hier, op mijn vakgebied, een steentje aan bijdragen.