NIEUWS VAN DE KOEPEL

De gemeente reageert op vragen van de ombudsman

Afgelopen dinsdag ontvingen wij de antwoorden van de Gemeente op de door de Ombudsman gestelde vragen over Acato. Ons bestuur schrijft nog een officiële reactie op het antwoord, deze zullen we ook publiceren.

Voor nu willen wij alvast op het volgende wijzen:
1. Uit antwoorden van de gemeente blijkt dat ze geenzins van plan zijn de locatie aan het Goudseplein te laten bestaan. Huidig personeel mag deels misschien blijven tot eind juli en dan is het afgelopen. In de communicatie naar ouders toe is tot nu toe altijd gezegd dat leerlingen niets zullen merken van de overgang. Dit is dus niet waar. De nieuwe partijen zijn van plan Acato op te heffen. Acato gaat weg en de kinderen hebben dan alleen nog de keus om gebruik maken van de leerrechtpilots die BOOR Pameijer en Koers-VO hebben opgezet.

2. Uit de antwoorden blijkt dat dat de verschillende partijen al langer zonder Acato om de tafel hebben gezeten, het lijkt er dus op dat het stoppen van de samenwerking al langer in de planning zat.

3. Ondanks dat er plannen zijn gemaakt is er vantevoren nooit gesproken met ouders, leerlingen of werknemers van Acato. Een warme overdracht wordt dus blijkbaar niet als noodzakelijk gezien. Maatwerk voor de kinderen is wat BOOR en Koers-VO als maatwerk zien. De ouders wordt niets gevraagd.

Lees hier het volledige antwoord van de gemeente.