NIEUWS UIT DE KLAS

HOE NU VERDER?

November 2017 meldde de eerste leerplichtige leerling zich bij Acato. In overleg met de gemeente gaven wij deze leerling een plek. Er kwamen meer leerlingen. Ze voelden zich fijn. Ze kregen les, maakten huiswerk, en bovenal: ze mochten weer ergens zijn. Na een periode van thuiszitten bood Acato ze een passende plek. De Gemeente faciliteerde door middel van PGB’s. In het voorjaar bepaalde de wethouder dat de PGB’s hier niet meer voor gebruikt mogen worden.
 
Afgelopen zomer werden er daarom nieuwe afspraken gemaakt: De gemeente en de scholen zouden samen voor de leerplichtige leerlingen gaan betalen die Acato bezoeken.
 
Nu; 2 december, krijgen de leerlingen al twee maanden begeleiding en lessen bij Acato, maar zijn er nog steeds geen constructieve afspraken tussen gemeente, school en Acato. Acato staat op omvallen – ouders, docenten en betrokkenen maken zich zorgen. Wat moet er gebeuren om deze jongeren een veilige en stabiele plek te bieden?