Acato

NVA Autismeweek 2018

NIEUWS UIT HET LAND

Van 31 maart t/m 7 april vindt de NVA Autismeweek 2018 plaats. Het thema dit jaar is ‘Luisteren naar autisme’. Hierin vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.

Het thema van de NVA Autismeweek 2018 is  Luisteren naar autisme. Mensen met autisme weten vaak heel goed hoe hun talenten en mogelijkheden het beste tot hun recht kunnen komen – bijvoorbeeld op school, of op de werkvloer. Ook hebben zij vaak mooie, originele verhalen te vertellen.

Kijk op de website van Autismeweek voor meer informatie, of bij het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid voor evenementen in de buurt van Rotterdam. 

Logo autismeweek