- Onderwijs en dagbesteding voor jongeren met autisme -

Acato

Wat is Acato?

Acato is een kleine school waar je je snel thuis kunt voelen, er heerst een warme en huiselijke sfeer.

Hoe?

Je hebt een eigen vaste werkplek die je zelf kunt inrichten. We werken in kleine groepen: maximaal 4 studenten op een begeleider, vaak nog minder.

Ons aanbod

Er zijn verschillende creatieve lessen, maar ook vaklessen waarin begeleiders jou kunnen helpen om jouw diploma te halen. 

NIEUWS van acato de koepel
Schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme die geen plek hadden in onderwijs en jeugdzorg, per 1 mei 2019 met dit werk moet stoppen, omdat de gemeente Rotterdam het vertrouwen heeft opgezegd in stichting Bloemfleur aangaande locatie de Koepel.
NIEUWS van acato de koepel
De ouders van alle jongeren van Acato hebben een brief geschreven aan Wethouder Bokhove. Wat hen betreft riekt het naar alles op alles willen zetten om uw eigen positie binnen de coalitie te behouden. Zij zijn verbolgen en delen hun zorgen, eisen en concrete voorbeelden.
NIEUWS van acato de koepel
Pameijer en MEE hebben beiden gereageerd op de gestelde vragen van de gemeentelijke ombudsman. Hieruit blijkt dat zij niet op de hoogte waren van het versturen van de brief van de gemeente en niet zijn meegenomen. De ombudsman concludeert dat er inderdaad geen duidelijk plan is om een veilige ‘overname’ / sluiting te garanderen. Naar aanleiding daarvan heeft de ombudsman de gemeente een aanvullende vraag gesteld.
NIEUWS van acato de koepel
Naar aanleiding van een klacht van Stichting Bloemfleur betreffend de gedragingen van de Wethouder en haar ambtelijke ondersteuning, heeft de gemeentelijke ombudsman besloten direct een onderzoek in te stellen. De aanleiding van de klacht was de mededeling van de gemeente Rotterdam dat wij per 1 mei 2019 stop worden gezet.
NIEUWS UIT DE MEDIA
Twee moeders hebben op 3 april 2019 de gemeente Rotterdam toegesproken tijdens de Commissie vergadering van Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport. Aanleiding hiervoor was het opzeggen van het vertrouwen door de gemeente Rotterdam in Stichting Bloemfleur aangaande lokatie De Koepel.
De insprake van deze twee moeders en de reacties van de commissie kun je hier terugkijken.
NIEUWS van acato de koepel
Gisteren bereikte ons en ouders bijna tegelijkertijd het nieuws dat de gemeente wil dat Pameijer en MEE locatie De Koepel inclusief die leerlingen gaan overnemen na de meivakantie.

We zijn verbaasd over de gang van zaken en zijn verdrietig dat kinderen die geen plek hadden in het onderwijs en jeugdzorg en bij ons wel tot leren kwamen op deze termijn en op deze manier met ongewilde veranderingen moeten dealen.
NIEUWS UIT DE KLAS
November 2017 meldde de eerste leerplichtige leerling zich bij Acato. In overleg met de gemeente gaven wij deze leerling een plek. Er kwamen meer leerlingen. Ze voelden zich fijn. Ze kregen les, maakten huiswerk, en bovenal: ze mochten weer ergens zijn. Na een periode van thuiszitten bood Acato ze een passende plek. De Gemeente faciliteerde door middel van PGB's. In het voorjaar bepaalde de wethouder dat de PGB's hier niet meer voor gebruikt mogen worden.

Afgelopen zomer werden er daarom nieuwe afspraken gemaakt: De gemeente en de scholen zouden samen voor de leerplichtige leerlingen gaan betalen die Acato bezoeken.

Nu; 2 december, krijgen de leerlingen al twee maanden begeleiding en lessen bij Acato, maar zijn er nog steeds geen constructieve afspraken tussen gemeente, school en Acato. Acato staat op omvallen - ouders, docenten en betrokkenen maken zich zorgen. Wat moet er gebeuren om deze jongeren een veilige en stabiele plek te bieden?
Nieuws uit het land
Eerste hulp bij thuiszitten
Naar schatting vierduizend kinderen met autisme tussen de 4 en 18 jaar zitten noodgedwongen thuis omdat ze geen passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen, zegt Monique Post van de stichting Vanuit Autisme Bekeken (VAB).

EenVandaag heeft er een rapportage over gemaakt. Kijk het hier!
Nieuws uit de klas
Ik kan alles,
behalve wat ik nog kan leren
Derek Otte, stadsdichter van Rotterdam, heeft ons zijn tekst geschonken. Inmiddels hangt 'ie mooi aan onze gevel. Wij zijn het ermee eens. En jij?
previous arrow
next arrow
Slider

Wat zeggen onze ouders?